Zpráva

Laboratoře virtuální reality

Operační program

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Investiční priorita

10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Specifický cíl

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005392

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu, tj. zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Specifickým cílem je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce (zvýšení kvalifikační úrovně absolventů) a to prostřednictvím vybudování laboratoří virtuální reality.

Výstupy projektu

Výstupem projektu je 6 modernizovaných odborných učeben laboratoří virtuální reality včetně pořízení moderního vybavení, tvorby výukových modelů pro výuku dotčených oborů a zajištění bezbariérové dostupnosti výuky.

Partneři projektu

  • Střední odborná škola Frýdek-Místek, příspěvková organizace
  • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace
  • Střední průmyslová škola Karviná, příspěvková organizace
  • Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
  • Střední škola technická a dopravní, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace
  • Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace

Financování projektu

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 29 965 173,89
Celkové způsobilé výdaje projektu 27 319 607,05
Celková přiznaná dotace EU (ERDF 85 % + SR 5%) 24 587 646,34
Spolufinancování příjemcem - MSK (10 %) 2 731 960,71

Trvání projektu

únor 2017 – červenec 2019

Kontaktní osoba

Ing. Andrea Suchomelová
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 736
e-mail: andrea.suchomelova@msk.cz

frame-scrollup