Zpráva

Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Investiční priorita

10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Specifický cíl

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002531

Cíl projektu

Cílem projektu je modernizace a rozšíření možnosti výuky přírodovědných předmětů na středních školách Moravskoslezského kraje za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na vysokých školách a na regionálním trhu práce.

Výstupy projektu

Výstupem projektu je vznik nových a modernizace stávajících odborných učeben a laboratoří přírodovědných předmětů (chemie, fyzika, biologie), do nichž budou pořízeny modernější přístroje, didaktické pomůcky a vybavení včetně laboratorního nábytku a IT techniky.

Partneři projektu

  • Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
  • Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace
  • Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
  • Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
  • Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Financování projektu

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 11 100 888,59
Celkové způsobilé výdaje projektu 11 100 888,59
Celková přiznaná dotace EU (ERDF 85 % + SR 5%) 9 990 799,73
Spolufinancování příjemcem - MSK (10 %) 1 110 088,86

Trvání projektu

červen 2016 – červen 2019

Kontaktní osoba

Ing. Andrea Suchomelová
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 736
e-mail: andrea.suchomelova@msk.cz

frame-scrollup