Zpráva

Moravskoslezskému kraji byla vyplacena poslední část dotace na nákup sanitních vozů v maximální výši

V loňském roce, 30. 11. 2015, ukončil Moravskoslezský kraj realizaci projektu Sanitní vozy a služby e‑Health, reg. č. CZ.1.06/3.4.00/23.09464, díky kterému pořídil Zdravotnické záchranné službě, příspěvkové organizaci, celkem 21 zcela nových vozů rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci a také Systém pro výměnu informací v rámci sítě krajských zdravotnických zařízení.

V závěrečné žádosti o platbu, kterou podal v prosinci loňského roku odbor evropských projektů, žádal kraj o proplacení 85% finanční podpory za závěrečnou etapu projektu ve výši 66.704.727 Kč s DPH z celkových způsobilých nákladů 78.476.150 Kč s DPH.

Po provedené kontrole ze strany poskytovatele dotace, který prověřil jak zařízení v sanitních vozech, elektronický systém, ale i dokladovou část, průběh realizovaných výběrových řízení a soulad dokumentace projektu, byla Moravskoslezskému kraji dne 30. 3. 2016 poukázána dotace v plné výši.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.


31. března 2016
frame-scrollup