Zpráva

Moravskoslezskému kraji byla vyplacena poslední část dotace na nákup sanitních vozů v maximální výši

V loňském roce, 30. 11. 2015, ukončil Moravskoslezský kraj realizaci projektu Sanitní vozy a služby e‑Health, reg. č. CZ.1.06/3.4.00/23.09464, díky kterému pořídil Zdravotnické záchranné službě, příspěvkové organizaci, celkem 21 zcela nových vozů rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci a také Systém pro výměnu informací v rámci sítě krajských zdravotnických zařízení.

V závěrečné žádosti o platbu, kterou podal v prosinci loňského roku odbor evropských projektů, žádal kraj o proplacení 85% finanční podpory za závěrečnou etapu projektu ve výši 66.704.727 Kč s DPH z celkových způsobilých nákladů 78.476.150 Kč s DPH.

Po provedené kontrole ze strany poskytovatele dotace, který prověřil jak zařízení v sanitních vozech, elektronický systém, ale i dokladovou část, průběh realizovaných výběrových řízení a soulad dokumentace projektu, byla Moravskoslezskému kraji dne 30. 3. 2016 poukázána dotace v plné výši.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Pořízené sanitní vozy

Moravskoslezskému kraji byla vyplacena poslední část dotace na nákup sanitních vozů v maximální výši
31. března 2016
frame-scrollup