Zpráva

Moravskoslezský kraj chce využít 5 miliard z evropských peněz

Moravskoslezský kraj je úspěšný v čerpání evropských dotací. Peníze z Evropy pomáhají zkvalitňovat život v regionu. Přispívají ke zvyšování úrovně sociálních služeb, jdou na opravy cest, na kulturu i do školství.

„Moravskoslezský kraj je nejaktivnější ze všech krajů ve využívání finančních prostředků z Evropské unie. Kdybychom seděli s rukama v klíně a čekali, že nám peníze někdo jen tak dá, těžko bychom byli tak úspěšní. Jen proaktivní přístup a pečlivě připravené projekty mohou přinést reálné peníze tam, kde je jich nejvíce potřeba. V současném programovém období 2014-2020 jsme připravili 132 projektů v celkovém objemu více než 5 miliard korun, se kterými se ucházíme o evropské peníze. Z toho už máme k financování schváleno celkem 111 projektů za 4 miliardy, 29 projektů se nám podařilo úspěšně zrealizovat a dokončit. Tato čísla mě upřímně těší, díky evropským penězům se nám daří zkvalitňovat život lidí v našem regionu,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro evropské dotace Jan Krkoška.

Moravskoslezský kraj nejvíce využívá Integrovaný regionální operační program a Operační program zaměstnanost, do kterých předkládá naprostou většinu projektů.

„Nejčastěji připravujeme a realizujeme projekty v oblasti dopravy, kde se aktuálně jedná o investice za více než 2 miliardy korun. Evropské peníze nám například pomohly zrekonstruovat Plzeňskou ulici v Ostravě, nebo silnici II/442 na Vítkovsku. Mezi nejvýznamnější projekty patří také probíhající rekonstrukce Výškovických mostů v Ostravě, na kterou jsme z Evropy získali přes 300 milionů korun,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.

V oblasti školství kraj realizuje projekty zaměřené na podporu technických oborů, digitálního nebo jazykového vzdělávání, evropské dotace také podporují spolupráci mezi středními školami a zaměstnavateli. „Významné investice jdou také na zateplování nebo modernizaci škol. Získali jsme například 50 milionů na rekonstrukci budovy dílen v bruntálské Střední odborné škole. V oblasti školství administrujeme přes 40 projektů,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška a doplnil, že peníze z Evropy pomáhají také v dalších oblastech.

Projekty v sociální oblasti jsou nejčastěji zaměřené na sociální prevenci, sociálně-právní ochranu dětí a podporu pečovatelů o osobu se zdravotním postižením. Příspěvky jdou také na rozvoj sociálních služeb, podporu žadatelů o náhradní rodinnou péči nebo podporu individuálního přístupu v sociální oblasti. V letech 2014 až 2020 půjde z Evropy miliarda korun na celkem 23 projektů. Tři nové za celkem 45 milionů Moravskoslezský kraj právě připravuje.

Jeden z těchto projektů má při práci s nezletilými dětmi podpořit provázanost a spolupráci jednotlivých subjektů, jako je soud, škola, lékař či OSPOD. Další evropské peníze pomohou podpořit činnost neformálních pečovatelů o osobu se zdravotním postižením.

„I třetí projekt, který chystáme, je velmi sympatický. Podpoří práci s dětmi či dospívajícími s rizikovým chováním. V těchto případech je nesmírně nutný individuální přístup. Terapeuti či kouči získají vyšší kompetence při zážitkových aktivitách a činnostech, díky kterým se mladí problémoví lidé lépe připraví na plnohodnotný samostatný život a také třeba na partnerství,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a upřesnil, že zmiňovaný projekt nese výstižný název Na jedné vlně.

„Projekty v sociální oblasti jsou v Moravskoslezském kraji systematické. Daří se nám jejich vzájemná provázanost a synergie. Věřím, že je to ta nejlepší cesta, aby byl náš kraj ještě soudržnější,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.


8. ledna 2019
frame-scrollup