Zpráva

Moravskoslezský kraj dokončil projekt „Archeopark Chotěbuz – II. část“

V rámci projektu, spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU, „Archeopark Chotěbuz – II. část“ bylo vybudováno nezbytné zázemí pro návštěvníky v podobě krytého vstupního objektu s dosud chybějícím sociálním zařízením, prostorem pro výstavu dalších expozic včetně expozice v akropoli hradiště a nabídky služeb díky vnitřní expozici. Provozní doba archeoparku tak může být již celoroční. Vstup i pohyb v objektu je bezbariérový.

Projekt „Archeopark Chotěbuz – II. část“, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 byl předložen do výzvy v červenci 2013. Fyzická realizace projektu byla zahájena v 11/2014 předáním staveniště vítěznému zhotoviteli. Poslední práce byly dokončeny a převzaty ve 12/2015.

Součástí projektu byly tyto stavební části:

SO 01 Vstupní objekt, SO 02 Lávka, SO 03 Výstavní exponáty, SO 04 Parkoviště, SO 05 Mobiliář a SO 06 Most. Dále se jednalo o nezbytné dodávky interiérů.

Celkové náklady projektu činí cca 47.477.029,48 Kč. Výše poskytnuté dotace ze strukturálních fondů EU (85 % z celkových uznatelných nákladů) činí 26.020.272,36 Kč. Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu přispěl částkou 21.456.757,12 Kč.

Realizací projektu došlo k rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb pro návštěvníky archeoparku v Chotěbuzi - Podoboře a k vybudování potřebného chybějícího zázemí.


18. května 2016
frame-scrollup