Zpráva

Moravskoslezský kraj jako první požádal o dotaci na podporu kybernetické bezpečnosti

Moravskoslezský kraj, jako vůbec první žadatel v Česku, podal na konci září 2016 prostřednictvím odboru evropských projektů žádost o dotaci na základě výzvy Kybernetická bezpečnost a Specifické informační systémy II vcrámci prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí Integrovaného regionálního operačního programu, které vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Kraj k těmto projektům již v uplynulých dnech získal kladné stanovisko Národního bezpečnostního úřadu a odboru hlavního architekta eGovernementu z Ministerstva vnitra ČR.

Krajský úřad tak reaguje na aktuální hrozby v kyberprostoru s cílem prohloubit zabezpečení svých informačních systémů a naplnit veškeré požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti i související vyhlášky č. 316/2014 Sb. pro dané oblasti. Kromě kybernetické bezpečnosti kraj v rámci těchto svých projektů rozvíjí i nové informační systémy jako je pořízení centrálního e-mailu pro celou krajskou korporaci, zálohování dat nebo správu identit uživatelů informačních systémů jak pro zaměstnance úřadu, tak pro několik tisíc zaměstnanců všech příspěvkových organizací kraje.


23. září 2016
frame-scrollup