Zpráva

Moravskoslezský kraj jako první požádal o dotaci na podporu kybernetické bezpečnosti

Moravskoslezský kraj, jako vůbec první žadatel v Česku, podal na konci září 2016 prostřednictvím odboru evropských projektů žádost o dotaci na základě výzvy Kybernetická bezpečnost a Specifické informační systémy II vcrámci prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí Integrovaného regionálního operačního programu, které vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Kraj k těmto projektům již v uplynulých dnech získal kladné stanovisko Národního bezpečnostního úřadu a odboru hlavního architekta eGovernementu z Ministerstva vnitra ČR.

Krajský úřad tak reaguje na aktuální hrozby v kyberprostoru s cílem prohloubit zabezpečení svých informačních systémů a naplnit veškeré požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti i související vyhlášky č. 316/2014 Sb. pro dané oblasti. Kromě kybernetické bezpečnosti kraj v rámci těchto svých projektů rozvíjí i nové informační systémy jako je pořízení centrálního e-mailu pro celou krajskou korporaci, zálohování dat nebo správu identit uživatelů informačních systémů jak pro zaměstnance úřadu, tak pro několik tisíc zaměstnanců všech příspěvkových organizací kraje.

 

Logo MMR
23. září 2016
frame-scrollup