Zpráva

Moravskoslezský kraj pořídí pro Záchrannou službu Systém pomoci na vyžádání

Moravskoslezský kraj uzavřel dne 31. 5. 2018 smlouvu na vytvoření Systému pomoci na vyžádání pro Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje, p. o., tzv. First responder system. Předmětem projektu je pořízení specifického informačního systému pro podporu operačního řízení ve vazbě na poskytování včasné a kvalitní přednemocniční pomoci člověku s akutním zdravotním postižením (selhání životních funkcí).

Součástí projektu bude pořízení mobilní aplikace, která pomáhá zajistit první pomoc dříve, než je na místo schopna dojet nejbližší záchranářská sanitka. K člověku v akutním ohrožení života totiž dokáže přivolat nejbližšího registrovaného poskytovatele první pomoci neboli First respondera.

Dostupná první pomoc se tak dostane k postižené osobě v kratším čase, čímž se zvýší její šance na přežití a vrácení do běžného života. Z pohledu samotného informačního systému se jedná o rozšíření stávajícího systému databáze posádek ZZS MSK na území kraje a jejich rozmístění v rámci plošného pokrytí, o databázi zdravotnických prostředků pro poskytnutí první pomoci (AED – automatické externí defibrilátory), stejně jako o databázi možných osob/technických prostředků z řad složek IZS. To vše přehledně v mapě operátora (laicky řečeno bude na mapě více ikon označujících možnou pomoc občanu v nouzi, než nyní vidí – pouze vlastní vozidla s posádkou ZZS). V neposlední řadě pak bude vedena databáze o úrovni vzdělání First Responderů, kteří jsou schopni poskytnout kvalitní první pomoc do příjezdu profesionální posádky rychlé zdravotnické pomoci. Všechny uvedené funkcionality budou nově přidány k informačnímu systému operačního řízení.

Systém je pořizován v rámci projektu Systém pomoci na vyžádání, reg. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005445, jenž je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt bude ukončen na přelomu listopadu-prosince 2018. Díky realizaci otevřeného výběrového řízení se kraji podařilo snížit pořizovací náklady z předpokládaných 5,78 mil. Kč na pouhých 1,03 mil. Kč s DPH. Provoz vyjde ročně jen na 1.200 Kč s DPH. Evropská unie s přispěním státního rozpočtu ČR budou hradit 90 % pořizovacích nákladů formou dotace. Žádost o finanční podporu i studii proveditelnosti zpracoval odbor evropských projektů ve vlastní režii.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.


6. června 2018
frame-scrollup