Zpráva

Moravskoslezský kraj předložil 5 žádostí o podporu s cílem rozvíjet odborné a přírodovědné vzdělávání

V průběhu října a listopadu 2016 předložil odbor evropských projektů celkem 5 žádostí o podporu na projekty z oblasti školství do výzev vyhlášených Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pro střední a vyšší odborné školy. Všechny předložené žádosti sledují záměr zlepšit praktické vyučování žáků a studentů technických a přírodovědných oborů.

Moravskoslezský kraj tak reaguje na poptávku po absolventech technických oborů a na posilování připravenosti absolventů pro uplatnění na trhu práce. Nové technologie a zařízení zajistí vytvoření vhodných technických podmínek, které umožní vychovávat nadstandardně kvalifikované žáky a studenty.

Předložené projekty jsou v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání.


16. listopadu 2016
frame-scrollup