Zpráva

Moravskoslezský kraj usiluje o intenzivnější podporu náhradní rodinné péče

V měsíci listopadu předložil Moravskoslezský kraj do Operačního programu Zaměstnanost žádost o financování projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji“. Náhradní rodinná péče má v MSK dlouholetou tradici a podporu, a i když počet náhradních rodičů v posledních letech spíše roste, pořád existují děti, které je nutné umístit do ústavních zařízení, a to z důvodu nedostatečného počtu náhradních rodičů, kteří by přijali děti se všemi jejich specifiky. Projekt se svými aktivitami zaměří na podporu žadatelů o náhradní rodinnou péči a celkové rozšíření povědomí o možnostech náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji.


30. listopadu 2015
frame-scrollup