Zpráva

Moravskoslezský kraj usiluje o zvýšení kvality výkonu veřejné správy a současně o podporu výcviku jednotek HZS

V dubnu předložil Moravskoslezský kraj 7 žádostí o podporu do výzvy č. 33 Operačního programu Zaměstnanost, která byla zaměřena na  podporu investic do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb.

Prostřednictvím tří projektů chce Moravskoslezský kraj mj. zajistit zvýšení odborných znalostí zaměstnanců krajského úřadu, zvýšit kvalitu poskytovaných ICT služeb, zavést systém řízení bezpečnosti informací v organizaci, či zkvalitnit proces implementace principů Místní agendy 21.

Zbylé čtyři projekty jsou směřují k podpoře vzdělávání a výcviku složek hasičského záchranného sboru. Tyto projekty jsou zaměřeny na zajištění výcviku hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie, zvládání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech, zvýšení úrovně a připravenosti členů jednotek, které jsou určeny pro vyhledávání a záchranu osob ze zřícených budov a za pomoci plavidel, a na vzdělávání v požární prevenci a ochraně obyvatelstva.

Celkový objem nákladů předložených žádostí o podporu činí 47 mil. Kč, z čehož 95 % může být pokryto z prostředků EU a státního rozpočtu.

Hodnocení žádostí bude probíhat v dubnu-srpnu letošního roku, takže nejpozději v září bychom mohli vědět, jaké konkrétní projekty a aktivity budou podpořeny.


20. dubna 2016
frame-scrollup