Zpráva

Moravskoslezský kraj získá dotaci na všechny předložené projekty z oblasti školství

V roce 2016 předložil Moravskoslezský kraj celkem 6 žádostí o podporu z oblasti školství do výzev vyhlášených Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pro střední a vyšší odborné školy. Všechny předložené projekty splnily podmínky věcného hodnocení a byly doporučeny k financování.

Do školství tak může putovat více než 140 milionů Kč na vybudování dílen, na rozvoj přírodovědného vzdělávání, svařování, CNC obrábění a na modernizaci elektrotechnických oborů.

Součástí podpořených projektů jsou také stavební úpravy vedoucí k zabezpečení bezbariérového přístupu. Školy, které nedisponují bezbariérovým vstupem a sociálním zařízením, projdou stavebními úpravami tak, aby splňovaly aktuální normy pro bezbariérové užívání.

Do projektů je zapojeno přes 20 středních škol z Moravskoslezského kraje.


18. července 2017
frame-scrollup