Zpráva

Moravskoslezský kraj zrekonstruoval 4 silniční úseky v rámci projektu Silnice 2014 – III. etapa

Moravskoslezský kraj dokončil projekt „Silnice 2014 – III. etapa“, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 a z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Předmětem projektu byly celkem čtyři stavby: Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Klimkovice - Poruba, Rekonstrukce mostu ev. č. 44331-3 Pilný mlýn, Silnice III/46428 Rekonstrukce a modernizace silnice v rámci průmyslové zóny Studénka – Kunín a Rekonstrukce mostu ev. č. 46824-4 přes trať ČD za obcí Bolatice II.

Délka opravených komunikací II. a III třídy činila cca 13,70 km. V rámci stavby „Silnice III/46428 zóna Studénka – Kunín “ byly zrekonstruovány dva mosty na této komunikaci a silnice III. třídy v délce cca 6,4 km. V rámci stavby „Most přes trať ČD za obcí Bolatice“ byl vybudován nový most ev. č. 46824-4. V rámci stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 44331-3 Pilný Mlýn“ byl vybudován nový most a zrekonstruovaná k němu vedoucí komunikace v celkové délce 5,3 km. V rámci stavby „Klimkovice - Poruba“ byly na silnici II. třídy položeny nové živičné vrstvy v délce necelých dvou kilometrů.

Fyzická realizace byla započata s výjimkou stavby „Klimkovice – Poruba“ v minulém roce a během tohoto roku byly stavby také dokončeny jako poslední pak „Silnice III/46428 zóna Studénka – Kunín“ a to v druhé polovině října.

Projekt byl předložen do výzvy v listopadu 2013. Výborem Regionální rady byl vybrán k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady v červnu 2014. Celkové náklady projektu činili cca 100 mil. Kč. Výše poskytnuté dotace ze strukturálních fondů EU činí 85 % z celkových uznatelných nákladů.

Realizací projektu došlo ke zkvalitnění a modernizaci úseků silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji, rekonstrukci mostů a propustků, odstranění závad ve sjízdnosti, zlepšení celkového technického stavu vozovek, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zlepšení dopravního propojení v jednotlivých městech a obcích.


4. dubna 2016
frame-scrollup