Zpráva

Moravskoslezský kraj zrekonstruoval 7 silničních úseků v rámci projektu Silnice 2015 – 7 staveb

Moravskoslezský kraj dokončil projekt „Silnice 2015 – 7 staveb“, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 a z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Předmětem projektu bylo celkem sedm silničních staveb: Rekonstrukce a modernizace sil. č. II/475 Havířov - obchvat TIR, Rekonstrukce a modernizace silnice č. III/01137 Petřkovice – Bobrovníky, Rekonstrukce křižovatky sil III/4661 x III/4662 v Komárově, Rekonstrukce sil. II/474 Jablunkov - Mosty u Jablunkova, Rekonstrukce a modernizace silnice II/480 Kopřivnice – Štramberk, Sil. II/459 rekonstrukce mostu ev. č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnov a Rekonstrukce mostu ev. č. 4521-2 přes Kobylí potok za obcí Staré Purkartice.

Délka opravených komunikací II. a III třídy činila cca 19,60 km. V rámci silnice v Havířově byla provedena rekonstrukce komunikace v délce téměř tří kilometrů, mezi Petřkovicemi a Bobrovníky v délce dalších 5,8 km a to vč. propustků a autobusových zálivů. V Komárově byla zrekonstruována původně nevyhovující křižovatka se špatnými rozhledovými parametry, mezi Jablunkovem a Mosty u Jablunkova prošlo rekonstrukcí více jak sedm kilometrů silnice II. třídy vč. 16 propustků. Mezi Kopřivnicí a Štramberkem bylo zrekonstruováno dalších dva a půl kilometrů vozovky včetně tří mostů a opěrné zdi. V rámci rekonstrukce silnice v Krnově byl opraven kilometr silnice a dva mostní objekty. Nový most vznikl také na silnici III/4521 za obcí Staré Purkartice.

Fyzická realizace většiny staveb byla započata v červenci minulého roku a během tohoto roku byly také dokončeny. Jako poslední byla dokončena stavba „Silnice II/480 Kopřivnice - Štramberk“ a to v polovině listopadu.

Projekt byl předložen do výzvy v srpnu 2014. Výborem Regionální rady byl vybrán k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady v dubnu 2015. Celkové náklady projektu činili cca 164 mil. Kč. Výše poskytnuté dotace ze strukturálních fondů EU činí 85 % z celkových uznatelných nákladů.

Realizací projektu došlo ke zkvalitnění a modernizaci úseků silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji, rekonstrukci mostů a propustků, odstranění závad ve sjízdnosti, zlepšení celkového technického stavu vozovek, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zlepšení dopravního propojení v jednotlivých městech a obcích.


9. května 2016
frame-scrollup