Zpráva

Moravskoslezský kraj zrekonstruoval silniční úsek mezi Bruntálem a Mezinou

Moravskoslezský kraj dokončil projekt „Silnice II/452 Bruntál - Mezina“, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Předmětem projektu byla rekonstrukce téměř čtyřkilometrového úseku komunikace II. třídy, zrekonstruovány byly také dva mosty, opěrná zeď a kanalizace. Fyzická realizace stavby byla započata v říjnu 2014 a dokončena o rok později v říjnu 2015. Projekt byl výborem Regionální rady vybrán k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady v říjnu 2013. Celkové náklady na stavbu činili cca 48 mil. Kč. Výše poskytnuté dotace ze strukturálních fondů EU činí 85 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Realizací projektu došlo ke zkvalitnění a modernizaci úseku silnice II. třídy v Moravskoslezském kraji, rekonstrukci mostů, odstranění závad ve sjízdnosti, zlepšení celkového technického stavu vozovky, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zlepšení dopravního propojení města z obcí.


26. dubna 2016
frame-scrollup