Zpráva

MPSV podpořilo realizaci dalších tří projektů v sociální oblasti

Výběrová komise Ministerstva práce a sociálních věcí rozhodla o udělení finanční podpory z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR pro tři projekty, které Moravskoslezský kraj předložil do Operačního programu Zaměstnanost na podzim minulého roku. Tyto projekty „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“, „Podpora komunitní práce v MSK“ a „Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním“ se zaměřují na aktivity podporující zlepšení procesů v sociálních službách. Jejich realizace započala v březnu.

Náklady spojené s realizací podpořených projektů činí 28 948 306,73 Kč. Projekty jsou financovány z 85 % prostředky z Evropského sociálního fondu, 10 % je financováno ze státního rozpočtu ČR a Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu přispěje 5 %.


8. března 2016
frame-scrollup