Zpráva

Na Letišti Leoše Janáčka Ostrava bude slavnostně otevřeno Integrované výjezdové centrum

Dne 7. 4. 2016 bude slavnostně otevřeno Integrované výjezdové centrum na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově. Toto bylo vybudováno v rámci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, reg. č. CZ.1.10/1.2.00/06.01707, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko, díky čemu bylo zajištěno zázemí pro dislokaci záchranných složek pro případ leteckých i jiných mimořádných událostí, a to jak na samotném letišti, tak také v jeho blízkém okolí. V nově otevřeném integrovaném výjezdovém centru budou vedle sebe fungovat Hasičský záchranný sbor Letiště Ostrava, a.s. a Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje. V rámci projektu bylo dále pořízeno vnitřní vybavení a vybudován vnitřní výcvikový polygon.

Celkové náklady projektu jsou ve výši 259,9 mil. Kč včetně DPH, po ukončení administrace projektu je očekávána dotace ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů projektu.


4. dubna 2016
frame-scrollup