Zpráva

Návrh architektury ICT Moravskoslezského kraje oceněn prvním místem

Dne 21. listopadu 2016 proběhlo v Praze vyhlášení ankety „Egovernment The Best 2016”, v rámci níž jsou každoročně oceňovány nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v Česku. Hodnocení projektů probíhalo ve třech kategoriích. Jednou z nich byla i kategorie projektů realizovaných kraji.

Prvním místem v této kategorii byl oceněn projekt Moravskoslezského kraje „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“, který byl letos předložen odborem evropských projektů ke spolufinancování z evropských zdrojů prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Záměrem projektu je efektivně řídit a plánovat ICT služby v rámci korporace. Díky projektu byly vytvořeny návrhy architektury ICT na úrovni krajského úřadu, korporace, odvětví i typové organizace. Základem je využití principů Enterprise architektury dle architektonického rámce TOGAF s modelovacím jazykem ArchiMate. Projekt zahrnuje také vzdělávací aktivity zahrnující rozvoj kompetencí z oblasti GIS, správy aplikací nebo např. hardwarové infrastruktury pro Technologické centrum kraje. Krajský úřad prostřednictvím projektu vytvořil tzv. Enterprise architekturu úřadu či aktualizoval proces standardizace komodit ICT vzhledem k aktuálním požadavkům úřadu i příspěvkových organizací kraje. Projekt byl podpořen z Operačního programu zaměstnanost.

Kromě tohoto prvního místa získal Moravskoslezský kraj navíc zvláštní ocenění za pořízení Systému pro výměnu informací v rámci sítě krajských zdravotnických zařízení Moravskoslezského kraje. Tento systém byl pořízen díky projektu „Sanitní vozy a služby e-Health“ na konci loňského roku. Díky systému byla mj. zefektivněna komunikace integrovaného bezpečnostního centra neodkladné zdravotní péče, umožňující výměnu informací mezi ZZS a spolupracujících zdravotnických zařízení. Rovněž tento projekt byl podpořen dotací z evropských fondů, konkrétně Integrovaného operačního programu.


12. prosince 2016
frame-scrollup