Zpráva

NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu „saly terreny“

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Specifický cíl

3.1 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

Číslo projektu

CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000293

Trvání projektu

březen 2015 – prosinec 2020

Cíl projektu

Cílem je revitalizace a záchrana významného historického objektu areálu Zámku Bruntál "saly terreny". Dále také revitalizace části historické zahrady v rámci NKP, vybudování zázemí pro návštěvníky a vybudování nové samostatné expozice lapidária (v zimě také oranžerie).

Výstupy projektu

Výsledkem projektu je revitalizovaný objekt „saly terreny“, jež je součástí zámeckého parku a bude využíván jako oranžerie v nižším křídle, kde bude současně také menší lapidárium se zázemím pro návštěvníky s kapacitou cca 80 osob v prostorách vyššího křídla. Terasy budou sloužit k odpočinku a ke kulturním akcím. Realizací projektu dojde k rekonstrukci posledního historického objektu v areálu Zámku Bruntál. Zároveň dojde k obnovení původních pěšinek od zahradních vrat kolem objektu vč. kamenného schodiště, zpevněných ploch i trávníků, květinové a keřové výsadba.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu vKč
Celkové plánované náklady projektu 31.360.053,20
z toho prostředky z ERDF (85 %) 26.656.044,00
z toho prostředky ze státního rozpočtu (5 %) 1.568.003,88
z toho prostředky z rozpočtu MSK (10 %) 3.136.005,32

Kontaktní osoba

Ing. Hana Kaštovská
Odbor investiční a majetkový
projektový manažer
tel.: 595 622 752
e-mail: hana.kastovska@msk.cz

frame-scrollup