Zpráva

Odborné sociální poradenství ve Frýdku-Místku

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Registrační číslo projektu

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002226

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti služby odborného sociálního poradenství ve městě Frýdek - Místek, která povede k sociální inkluzi cílových skupin. Realizace projektu přispěje k naplnění následujících dílčích cílů a výsledků:

- zrekonstruovaný objekt č.p. 427 na ul. F. Čejky ve Frýdku - Místku;

- zvýšení dostupnosti sociálních služeb pro cílové skupiny (umístění v centru města se zastávkami MHD a linkových autobusových spojů, parkovací místa);

- zvýšení dostupnosti sociálních služeb pro občany zdravotně postižené (bezbariérovost 1. NP);

- zvýšení kvality sociálních služeb;

- rozšíření nabídky sociálních služeb pro děti (vyhovující prostory a zahrada s herními prvky);

- inkluze osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením.

Doba realizace projektu

srpen 2016 – říjen 2017

Manažer projektu

Ing. Renáta Müller
odbor evropských projektů
tel: +420 595 622 901
e-mail: renata.muller@msk.cz

Financování projektu

  částka v Kč
Celkové výdaje projektu 7 905 516,11
Přiznaná dotace z Fondu soudržnosti EU 5 755 773,64
Výše nezpůsobilých výdajů 1 510 212,06
frame-scrollup