Zpráva

Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK

Operační program

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Investiční priorita

10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Specifický cíl

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005380

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zefektivnit výuku ve školách zřizovaných Moravskoslezským krajem s využitím ICT techniky a modernizovat stávající ICT infrastrukturu ve školách. Zároveň bylo cílem zajistit bezbariérový přístup do škol.

Výstupy projektu

Výstupem projektu je zvýšená kvalita a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání prostřednictvím vybavení odborných IT učeben a zajištění bezbariérovosti. Vzniklo celkem 10 odborných učeben IT, byly pořízeny schodolezy pro zajištění bezbariérovosti a došlo k bezbariérovým úpravám vstupů a WC.

Partneři projektu

  • Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Slowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace;
  • Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace;
  • Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace;
  • Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace;
  • Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace;
  • Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace;
  • Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace;
  • Obchodní akademie, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace;
  • Wichterlovo gymnázium, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace.

Doba fyzické realizace projektu

únor 2017 – prosinec 2018

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Švecová
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 834
e-mail: jana.svecova@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 13 258 300,01
Celkové způsobilé výdaje projektu 13 258 300,01
Celková přiznaná dotace EU (ERDF 85 % + SR 5%) 11 932 470,00
Spolufinancování příjemcem - MSK (10 %) 1 325 830,01
frame-scrollup