Zpráva

Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK

Operační program

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Investiční priorita

10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Specifický cíl

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005385

Cíl projektu

Cílem projektu je modernizovat a rozšířit výuku cizích jazyků na středních školách Moravskoslezského kraje za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů škol, a to jak v rámci dalšího studia na vysokých školách, tak i na regionálním trhu práce. Projekt řeší zastaralé a nedostatečné vybavení pro výuku cizích jazyků daných středních škol. Vedle pořízeného vybavení rovněž řeší i nutné stavební bezbariérové úpravy.

Výstupy projektu

Výstupem projektu bude modernizována infrastruktura pro výuku cizích jazyků a pro zajištění bezbariérovosti. Bude zřízeno a modernizováno celkem 9 jazykových učeben, do nichž bude pořízeno modernější vybavení včetně nábytku a ICT techniky, dále budou pořízeny schodolezy pro zajištění bezbariérovosti a budou provedeny bezbariérové úpravy vstupů a WC.

Partneři projektu

  • Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace;
  • Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace;
  • Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace;
  • Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace;
  • Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace;
  • Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace;
  • Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace;
  • Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace;
  • Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace.

Doba fyzické realizace projektu

únor 2017– prosinec 2018

Kontaktní osoba

Ing. Aleš Trnka
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 984
e-mail: ales.trnka@msk.cz

Financování projektu

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 18 967 084,32
Celkové způsobilé výdaje projektu 18 967 084,32
Celková přiznaná dotace EU (ERDF 85 % + SR 5%) 17 070 375,88
Spolufinancování příjemcem - MSK (10 %) 1 896 708,44
frame-scrollup