Zpráva

Podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb

V listopadu byl do Operačního programu Zaměstnanost předložen projekt „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“. Předmětem projektu je podpora procesu plánování a financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, která bude realizována formou vytvoření informačního systému o sociálních službách v Moravskoslezském kraji, nastavení procesu účinného zjišťování potřeb, ověření efektivity poskytování služeb u vybraných poskytovatelů a diskuze aktuálních témat mezi poskytovateli, zadavateli a uživateli sociálních služeb.


30. listopadu 2015
frame-scrollup