Zpráva

Podpora služeb sociální prevence 1

Logo OP Z

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj schudobou

Investiční priorita

2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování sohledem na podporu rovných příležitostí aaktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000648

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb v souladu seschváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji naléta 2015 - 2020 s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Přehled klíčových aktivit projektu

  1. Podpora samostatného bydlení
  2. Sociálně terapeutické dílny
  3. Telefonická krizová pomoc
  4. Evaluace poskytování sociálních služeb

Doba realizace projektu

1. 1. 2016 – 30. 6. 2019

Kontaktní osoby

Ing. Kateřina Rusková
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 212
e-mail: katerina.ruskova@msk.cz

Mgr. Jitka Marková
odbor sociálních věcí
referent pro sociální služby
tel.: 595 622 762
e-mail: jitka.markova@msk.cz

Mgr. Gabriela Svobodová
odbor sociálních věcí
referent pro sociální služby
tel.: 595 622 987
e-mail: gabriela.rajdusova@msk.cz

Bc. Stanislava Dombrovská
odbor sociálních věcí
referent pro ekonomické činnosti
tel.: 595 622 624
e-mail: stanislava.dombrovska@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 55.322.484,50
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85 %) 47.024.111,82
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10 %) 5.532.248,45
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5 %) 2.766.124,23
frame-scrollup