Zpráva

Podpora služeb sociální prevence 3

Podpora služeb sociální prevence na roky 2020-2021

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

Číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Přehled klíčových aktivit

1) Podpora vybraných sociálních služeb
2) Kontrola a evaluace poskytování sociálních služeb

Doba realizace projektu

1. 1. 2020 – 30. 6. 2022

Kontaktní osoby

Ing. Kateřina Rusková
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 212
e-mail: katerina.ruskova@msk.cz

Mgr. Jitka Marková
odbor sociálních věcí
referent pro sociální služby
tel.: 595 622 762
e-mail: jitka.markova@msk.cz

Ing. Adéla Zapletalová
odbor sociálních věcí
referent pro ekonomické činnosti
tel.: 595 622 768
e-mail: adela.zapletalova@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 498.762.144,00
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85 %) 423,917.222,40
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10 %) 49.876.214.40
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5 %) 24.936.307,20

Související dokumenty

frame-scrollup