Zpráva

Podpora služeb sociální prevence prostřednictvím prvního projektu nového programovacího období

V měsíci říjnu byl do Operačního programu Zaměstnanost předložen projekt „Podpora služeb sociální prevence 1“. Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020 s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.


21. října 2015
frame-scrollup