Zpráva

Podpora technických a řemeslných oborů v MSK

Operační program

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010809

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury a zlepšení výuky žáků vzdělávaných v technických a řemeslných oborech na vybraných středních školách Moravskoslezského kraje ve vazbě na jejich budoucí uplatnění na trhu práce.

Partneři projektu

  • Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace,
  • Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace,
  • Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace,
  • Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace,
  • Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace,
  • Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace.

Doba fyzické realizace projektu

říjen 2018 – květen 2021

Kontaktní osoba

Ing. Milan Rostek
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 748
e-mail: milan.rostek@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové náklady projektu 33 374 957,66
Celkové způsobilé výdaje projektu 31 999 999,00
z toho prostředky z ERDF (85 %) 27 199 999, 15
z toho prostředky ze státního rozpočtu (5%) 1 599 999,95
z toho prostředky z rozpočtu MSK   3 199 999,90
Nezpůsobilé výdaje 1 374 958,66
frame-scrollup