Zpráva

Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK (Plánování IV)

Logo OP Z

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa

03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010625

Obsah projektu

Cílem projektu je podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb na obcích s rozšířenou působností (ORP) Moravskoslezského kraje, podpora sociálních služeb pro rodinu a terénních služeb.

Klíčové aktivity

  1. Podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje
    1. Podpora koordinátorů komunitního plánování přímo na obcích
    2. Diskuzní fóra pro širší odbornou veřejnost - Diskusní fóra - přihlášení
    3. Příprava nového Střednědobého plánu rozvoje sociální služeb v MSK
  2. Metodická podpora a procesní audity při poskytování služeb pro rodinu
  3. Podpora procesu sociálního začleňování při poskytování terénních sociálních služeb

Doba realizace projektu

1. 5. 2019 – 30. 4. 2022

Kontaktní osoby

Projektový manažer
Ing. Kateřina Rusková
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 212, 731 143 677
e-mail: katerina.ruskova@msk.cz

Odborný garant projektu
Mgr. Daniel Vrána
odbor sociálních věcí
referent pro sociální služby
tel.: 595 622 930
e-mail: daniel.vrana@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 16.480.840,80
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85 %) 14.008.714,68
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10 %) 1.648.084,08
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5 %) 824.042,04
frame-scrollup