Zpráva

Podpoříme zlepšení kvality služeb pro duševně nemocné

V měsíci listopadu byl do Operačního programu Zaměstnanost předložen projekt „Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním“. Cílem projektu je zmapování dostupné podpory pro osoby s duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji, zejména v oblasti sociální, zdravotní, zaměstnávání aj. Podpůrnými aktivitami v rámci zkvalitnění dostupných služeb pro osoby s duševním onemocněním jsou činnosti zaměřené na podporu vzdělávání v dané oblasti a pilotní program podpory peer asistentů pro snadnější sociální začleňování osob s duševním onemocněním. Informace získané v průběhu projektu jsou velmi důležité z hlediska dalšího plánování rozvoje sociálních služeb.


30. listopadu 2015
frame-scrollup