Zpráva

Podporujeme hrdinství, které není vidět

Takto je nazvaný projekt, který Moravskoslezský kraj předložil do Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je informovat, vzdělat a podpořit minimálně 80 pečujících osob - neformálních pečovatelů, kteří pečují o blízkou osobu s postižením. Tato péče je nesmírně náročná a vyčerpávající, klade velké nároky na celý rodinný systém a nutí rodiče konfrontovat se s obtížemi, s nimiž nemohli počítat.

Prostřednictvím realizace projektu jsou očekávány tyto přínosy:

- zkvalitnění života pečovatelů, ulehčení jejich nelehkého údělu, zlepšení veřejného mínění ve vztahu k pečujícím

- zvýšení jejich profesních i osobních kompetencí, pracovní uplatnění

- zkvalitnění podpory ze strany sociálních služeb prostřednictvím navýšení odborných kompetencí u pracovníků a managementu sociálních služeb, kteří v praxi podporují nejen klienty, ale i neformální pečovatele.

Lidé, kteří dlouhodobě pečují o blízkou osobu se zdravotním postižením, zaslouží úctu, uznání, pomoc a podporu a aktivity projektu k tomu jednoznačně přispějí.


17. prosince 2015
frame-scrollup