Zpráva

Poradní skupiny Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje a Řídícího výboru ITI

Na ustavujícím zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje a Řídícího výboru Integrované teritoriální investice (ITI) pro ostravskou aglomeraci bylo schváleno zřízení 4 poradních skupin („PS“) věnující se tvorbě Regionálního akčního plánu Moravskoslezského kraje, a to PS Vzdělanější a zaměstnanější region, PS Vybavenější region, PS Přívětivější region, PS Podnikavější region.

Základní dokumenty ke stažení:

Poradní skupina Vzdělanější a zaměstnanější region

Poradní skupina Vzdělanější a zaměstnanější region je zastoupena expertem a 10 členy věnující se tématům ve vazbě na vzdělávání a zaměstnanosti.

Poradní skupina Vybavenější region

Poradní skupina Vybavenější region je zastoupena expertem a 9 členy, kteří se zabývají problematikou sociálních služeb, zdravotnictví a dopravy.

Poradní skupina Přívětivější region

Poradní skupina Přívětivější region je zastoupena expertem a 8 členy zabývající se tématy ve vztahu k životnímu prostředí, kultuře a cestovního ruchu a udržitelné dopravě.

Poradní skupina Podnikavější region

Poradní skupina Podnikavější region je zastoupena expertem a 9 členy, kteří se věnují problematice v oblasti podnikání a výzkumu.

Pracovní skupina Vzdělávání

Koordinační role Regionální stálé konference MSK v rámci Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání

Koordinační setkání:

Strategické rámce MAP:

Potvrzení o převzetí strategických rámců MAP

Kontakt:

frame-scrollup