Zpráva

Pracovní skupina Vzdělávání - 8. 6. 2016

Dne 8. 6. 2016 se v prostorách Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální konalo druhé setkání členů Pracovní skupiny Vzdělávání projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje. Hlavní náplní jednání bylo projednání návrhu Prioritizace potřeb a Rámce pro podporu infrastruktury a investic a doplnění schválené Analýzy potřeb v území.

Úvodem byl představen projekt Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) a byly shrnuty výsledky dotazníkového šetření na školách. Následovaly prezentace členů realizačního týmu. Nejprve byla členům PSV představena konkretizace vymezených potřeb z Analýzy potřeb v území a jejich doplnění o definované problémy a příčiny. Následně byl představen průběh a kritéria tvorby Rámce pro podporu infrastruktury a investic, včetně doporučení pracovního týmu pro prioritizaci potřeb. Dále byly představeny jednotlivé oblasti intervencí a doporučení pracovních týmů k rozřazení vymezených potřeb do jednotlivých stupňů podle důležitosti. S oběma dokumenty (Rámec pro podporu infrastruktury a investic a Prioritizace potřeb) vyjádřila souhlas nadpoloviční většina přítomných členů PSV a byly dále postoupeny k projednání a schválení Regionální stálé konferenci.

Závěrem byly účastníkům představeny výzvy č. 32 a č. 33 Infrastruktura Středních škol a vyšších odborných škol a podporované aktivity, kritéria věcného hodnocení a také kritéria přijatelnosti.

Dokumentaci k jednání naleznete v souvisejících dokumentech.

Smart akcelerátor RIS3 strategie
frame-scrollup