Zpráva

Pracovní skupina Vzdělávání

Vrámci aktivit projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje (KAP) se dne 11. 3. 2016 konalo úvodní setkání členů Pracovní skupiny Vzdělávání pro tvorbu KAP vMoravskoslezském kraji. Institucionální složení pracovní skupiny je dáno metodickým dokumentem ministerstva školství a bylo schváleno Regionální stálou konferencí Moravskoslezského kraje.

Cílem jednání Pracovní skupiny Vzdělávání bylo seznámení srolí pracovní skupiny při tvorbě KAP, sprojektem na přípravu a realizaci KAP a zejména projednání Analýzy potřeb v území, vč.všech povinných a také nepovinných témat, a definovaných problémových oblastí v území.

Se svými prezentacemi kromě realizačního týmu také vystoupili pozvaní hosté z Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení azařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) a představili individuální projekt systémový „Podpora krajského akčního plánování“, jehož nositelem je NÚV.

Dokumentaci k jednání naleznete v souvisejících dokumentech.

Smart akcelerátor RIS3 strategie
frame-scrollup