Zpráva

Přírodní vědy v technických oborech

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010749

Cíl projektu

Cílem projektu je modernizovat či vybudovat učebny a laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů, především fyziky a chemie na odborných školách v MSK a zvýšit tak kvalitu výuky těchto předmětů. Modernizace těchto oblastí/předmětů jsou u technických škol na okraji zájmu, přednost většinou dostává vybavení dílen a podpora odborných technických předmětů. Výuka těchto předmětů a materiální podpora je však stejně důležitá jako nutný předpoklad výuky technických předmětů.

Partneři projektu

  • Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace
  • Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
  • Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
  • Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace

Trvání projektu

prosinec 2018 – prosinec 2020

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Hajdučková
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 785
e-mail: lenka.hajduckova@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové náklady projektu 9 998 983, 98
z toho prostředky z ERDF (85 %) 8 499 136, 38
z toho prostředky ze státního rozpočtu (5 %) 499 949, 20
z toho prostředky z rozpočtu MSK (10 %) 999 898, 40
frame-scrollup