Zpráva

Proces elektronizace veřejné správy bude pokračovat i v následujícím období

Moravskoslezský kraj pokračuje v elektronizaci veřejné správy a v rozvoji, modernizaci a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury. Jako zřizovatel více než dvou set příspěvkových organizací zajišťuje i pořízení informačních systémů také pro další subjekty, jako jsou střední školy, zdravotnická zařízení, paměťové instituce, a další. V září roku 2016 podal Moravskoslezský kraj prostřednictvím odboru evropských projektů žádost o dotaci na projekt „Rozvoj architektury ICT v Moravskoslezském kraji“, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002010, s celkovým rozpočtem 48,8 mil. Kč s DPH. Na počátku letošního roku byla kraji přiznaná dotace v plné výši.

Projekt zahrnuje rozšíření, resp. vytvoření nových informačních služeb, které budou využívat nejen příspěvkové organizace, ale i krajský úřad, tedy celá tzv. krajská korporace. Cílem projektu je zvýšení efektivity, standardizace, zajištění bezpečnosti a centralizace podpůrných informačních systémů. Projekt přinese zřízení centrálního e-mailu pro celou krajskou korporaci, řešení správy identit a zálohování dat.

V rámci řešení centrálního e-mailu krajské korporace budou standardizovány e-mailové služby pro příspěvkové organizace včetně zajištění robustní anti-X ochrany (tj. zajištění technologií, které jsou schopny provádět velmi důkladnou aplikační analýzu sledovaného síťového provozu a poskytnout ochranu před viry, spamem, škodlivým software apod.). Systém Správy identit krajské korporace bude zajišťovat jednotnou identitu uživatele (krajský úřad a příspěvkové organizace) pro přístup k centralizovaným službám (e-mailové služby, zálohování, portálové řešení a další sdílené služby). Tímto zásadně zjednoduší práci se stávajícími a také s nově budovanými systémy. Díky zálohování dat poskytne kraj spolehlivé zabezpečení dat krajské korporace, zálohování služeb poskytovaných Technologickým centrem kraje, centralizaci zálohování lokálních provozních systémů příspěvkových organizací a také případnou obnovu dat.

Projekt využívá Architekturu ICT Moravskoslezského kraje, která vznikla teprve loni a slouží kraji ke standardizaci a řízení ICT v rámci celé korporace, tj. krajského úřadu i zřizovaných příspěvkových organizací a zvládnutí rozšíření ICT služeb z krajského úřadu na 223 organizací a ze 700 zaměstnanců až na 25.000 uživatelů příspěvkových organizací.

Celý projekt bude spolufinancovat Evropská unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. Moravskoslezský kraj tak navazuje na aktivity z minulého programovacího období 2007-2013, kdy vybudoval Technologické centrum kraje, provedl vnitřní integraci úřadu nebo např. digitalizoval knihovní fond paměťových institucí v kraji.

Moravskoslezský kraj podal žádost o finanční podporu toho projektu prostřednictvím odboru evropských projektů, jako jeden z prvních žadatelů, v září roku 2016 z evropských zdrojů prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.2 - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT s celkovým rozpočtem 48,8 mil. Kč s DPH. Požadovaná dotace, která byla kraji přiznána na počátku roku 2017 z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85 %) a státního rozpočtu (5 %) je ve výši 43,9 mil. Kč s DPH. Projekt bude realizován v letech 2017-2018 a bude na něj navazovat zavedení dalších informačních systémů, které kraj aktuálně připravuje.


10. března 2017
frame-scrollup