Zpráva

Projekt Jazykové učebny středních odborných škol byl podpořen dotací ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů

Závěrem loňského roku ukončil Moravskoslezský kraj fyzickou realizaci projektu Jazykové učebny středních odborných škol, díky kterému získalo celkem 11 škol v Moravskoslezském kraji nově vybavenou jazykovou učebnu. Prostřednictvím moderního vybavení učeben Moravskoslezský kraj dlouhodobě zvyšuje úroveň jazykového vzdělávání žáků středních odborných škol.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 9 333 204 Kč s DPH a byly Moravskoslezskému kraji po provedených kontrolách ze strany poskytovatele dotace proplaceny dne 28. 4. 2016 v plné výši.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.


2. května 2016
frame-scrollup