Zpráva

Projekt RESOLVE – průzkumy mezi obyvateli na téma udržitelná mobilita a nakupování

Ve statutárních městech Ostrava a Opava probíhal do konce června 2018 mezi obyvateli tazatelský průzkum týkající se dopravy a využívání služeb a obchodů v centru města. Dotazníkové šetření bylo prováděno na ulicích v historických centrech obou měst a v přilehlých obchodních centrech. Průzkum prováděli proškolení studenti, kteří se na začátku rozhovoru prokázali tazatelským průkazem.

Dotazníkový výzkum ukáže, jaký způsob dopravy volí občané při svých cestách za obchodem a službami, další otázky jsou zaměřeny na atraktivitu daného obchodního centra či obchodní ulice a na to, co chybí lidem v centru města, aby zde více a častěji nakupovali nebo trávili volný čas.

Průzkum probíhal ve spolupráci statutárních měst Ostravy a Opavy, Moravskoslezského kraje a odborné organizace CI2, o. p. s. Jeho výsledky budou představeny na podzim 2018 a poslouží magistrátu obou měst jako podklad pro zlepšování veřejné, cyklistické a pěší dopravy ve městě a pro oživení historické části města.

Výzkum dopravního a nákupního chování obyvatel je prováděn v obou městech v rámci evropského projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy” podpořeného z Operačního programu INTERREG EUROPE. Výsledky průzkumu budou sloužit jako podklad pro zlepšení dopravních systémů a služeb ve městě s cílem podporovat udržitelnou mobilitu a snížit zatížení životního prostředí emisemi z dopravy. Cílem je rovněž podporovat maloobchod v centrech obou měst.

Více informací o projektu na www.interregeurope.eu/resolve/


12. června 2018
frame-scrollup