Zpráva

Projekt RESOLVE (Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb) vstupuje již do svého čtvrtého semestru

Projekt RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb spolufinancovaný z operačního programu INTERREG EUROPE vstupuje již do svého čtvrtého semestru.

Po letní přestávce jsou partneři projektu připraveni na nové kolo studijních návštěv. Portugalský partner – Rada města Almada, uspořádal dne 26. září studijní návštěvu pro zástupce partnerů a místní zainteresované skupiny z Manchesteru, Mariboru, Reggio Emilia a Varšavy, aby získaly přímé zkušenosti s osvědčenými postupy zaměřenými na snižování emisí oxidů uhlíku v odvětví dopravy.

Další studijní návštěva je plánovaná v termínu 8. - 9. listopadu, hostitelem bude Městský úřad Reggio Emilia (Itálie), který přivítá partnery se zájmem o své osvědčené postupy s názvem "Elektrické zkušenosti" a další z oblasti regionální integrace služeb veřejné dopravy "MiMuovo", harmonizace logistických činností v centrech měst na regionální úrovni.

Studijní návštěvě bude předcházet 4. jednání řídící skupiny projektu, což je příležitostí pro sdílení a vyhodnocení výsledků uplynulých šesti měsíců a naplánovali dalších aktivit zástupci partnerů projektu.

Cyklus studijních návštěv bude pokračovat i na začátku roku 2018, v roli hostitelů budou Město Roermond (Nizozemsko), Moravskoslezský kraj, Městský úřad Maribor (Slovinsko) a Město Varšava (Polsko).

Partneři projektu úspěšně dokončili cyklus Peer review, v rámci kterého proběhlo vzájemné hodnocení plánů a záměrů z oblasti městské udržitelné mobility a dále zahájili proces sběru dat za účelem tvorby monitorovacího a evaluačního nástroje. Tento nástroj představuje jeden z nejinovativnějších aspektů projektu RESOLVE. Skládá se z průzkumů zaměřených na shromažďování relevantních informací o návštěvnících a maloobchodnících v určených oblastech partnerských měst zapojených do projektu. Partneři budou shromažďovat údaje ve třech různých okamžicích po celou dobu trvání projektu: v semestru 3 (výchozí), semestrech 5/6 (pro ex ante hodnocení akčního plánu) a v semestrech 9/10 (pro ex post hodnocení akčního plánu). Byly zpracovány dva typy průzkumů: jeden je zaměřen na sběr dat o tom, jak návštěvníci / zákazníci cestují do maloobchodních zón a druhý na průzkum způsobu dopravování zboží do obchodů ve městě. Průzkumy byly provedeny partnery Městem Roermond, Městským úřadem Reggio Emilia, Okresním administrativním úřadem Kronoberg, Dopravou pro Greater Manchester a Moravskoslezským krajem. Doposud bylo shromážděno více než 2.300 spotřebitelských dotazníků.

Z provedených průzkumů bude možné získat informace o způsobu cestování a spotřebitelském chování návštěvníků, konkrétně jaký způsob dopravy lidé používají k cestování do nákupních oblastí, jak často cestují, kolik peněz utratí za nákup a jak hodnotí přitažlivost nákupní oblasti. Analýza výsledků a srovnání mezi partnery budou provedeny v 4. semestru projektu (10/2017-03/2018).

Projekt RESOLVE zahrnuje 9 partnerů z 8 různých zemí EU:

Město Roermond (Nizozemsko) – vedoucí partner; Katedra regionální, přístavní a dopravní ekonomiky (RHB BV) (Nizozemsko); Městský úřad Reggio Emilia (Itálie); Doprava pro Greater Manchester (Velká Británie); Městský úřad Maribor (Slovinsko); Kronoberg okresní administrativní úřad (Švédsko); Rada města Almada (Portugalsko); Město Varšava (Polsko), Moravskoslezský kraj.

Další informace: www.interregeurope.eu/resolve/


27. září 2017
frame-scrollup