Zpráva

Projekty v oblasti bezpečnosti a krizového řízení

V programovém období 2007 - 2013 Moravskoslezský kraj investoval prostředky z evropských finančních zdrojů  do staveb integrovaných výjezdových center (Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih, Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci, Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a ZZS MSK, Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum).

V programovém období 2014 - 2020 by se chtěl Moravskoslezský kraj v oblasti bezpečnosti a krizového řízení zaměřit na posílení vybavenosti a odolnosti infrastruktury základních složek integrovaného záchranného systému a pořízení specializovaných technických a technologických prostředků. Dále by kraj chtěl vybudovat novou komunikační platformu pro krizové řízení.

Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR

Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie

Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události

frame-scrollup