Zpráva

Projekty v oblasti cestovního ruchu a kultury

Moravskoslezský kraj chce navázat na projekty propagace regionu a rozvoje infrastruktury cestovního ruchu a pokračovat v těchto činnostech také v letech 2015-2022. Díky výhodné geografické poloze regionu, při hranici s Polskem a Slovenskem byla dohodnuta řada společných aktivit, které je možné se zahraničními partnery transformovat do podoby projektů. Zejména jde o společné projekty s Žilinským samosprávným krajem a dále pak s Opolským vojvodstvím, , okresem Glubczyckim, okresem Cieszyńskim, městem Jastrzębie-Zdrój, a obcemi Zebrzydowice a Godów.

Aktuálně jsou připravovány projekty zaměřené na:

  • propagaci území prostřednictvím gastronomie,
  • vytvoření přeshraničních lyžařských běžeckých tras,
  • podporu přeshraniční páteřní sítě cyklotras,
  • podporu technických atraktivit,
  • podporu tradičního kulturního dědictví – folklor a tradice,
  • realizaci marketingových aktivit spojených s propagací a zpřístupněním hradů a zámků,
  • realizaci projektů zaměřených na zvýšení dostupnosti příhraničních oblastí formou rekonstrukce přeshraničních mostů resp. přiléhajících komunikací.

V odvětví kultury se plánují rekonstruovat vybrané národní kulturní památky v kraji. V rámci jednotlivých projektů se bude jednat od revitalizací zahradní architektury až po celkové rekonstrukce budov kulturních památek včetně vybudování nových expozici. Další projekty řeší záchranu a úpravy kulturních památek a dají vzniknout novým návštěvnickým okruhům. Fyzická realizace těchto projektů se předpokládá v letech 2017 a 2018.

frame-scrollup