Zpráva

Projekty v oblasti dopravy

Moravskoslezský kraj je vlastníkem silniční sítě komunikací II. a III. třídy o celkové o délce 2735 km. V programovém období 2014 – 2020 navazuje v rámci rekonstrukce a rozšiřování silniční sítě na předchozí programové období, kdy bylo za pomoci evropských zdrojů (Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko a OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko) realizováno 38 projektů v celkové částce cca 5.110 mil Kč. V oblasti silniční infrastruktury proto plánuje Moravskoslezský kraj mimo běžné údržby a staveb financovaných z národních zdrojů, realizovat také několik investičních akcí na komunikacích II. a III. třídy s podporou evropských zdrojů (Integrovaný operační program). Dostupná alokace na tyto projekty činí cca 1,5 mld. Kč a v jejím rámci je plánována rekonstrukce a modernizace úseků komunikací na vybrané silniční síti v plánované délce cca 70 km. Vedle rekonstrukce komunikací budou realizovány také dvě novostavby a to „Silnice II/478 prodloužená Mostní I.etapa“ a „Přeložka sil. II/461 v Opavě jižní obchvat dokončení“. Zahájení stavebních prací na prvních úsecích je plánováno v roce 2016. V rámci projektů přeshraniční spolupráce (INTREREG) je pak spolu se zahraničními partnery plánována také realizace projektů zaměřených na zvýšení dostupnosti příhraničních oblastí formou rekonstrukce přeshraničních mostů resp. přiléhajících komunikací. (Úvalno – Branice, most Vávrovice, Opava, Pekařská – Pilscz).

Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá

Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská

Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura

Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3

Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko

Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava

Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ

Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje

Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská

Silnice II/468 Třinec ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí

Silnice 2017 Frýdek - Místek

Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec

Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí

Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín

Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů

Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice n. Odrou

Rekonstrukce MÚK Bazaly II. etapa

Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa

Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)

Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov – hranice okr. NJ vč. OZ

Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá

Rekonstrukce MÚK Bazaly - I. etapa

Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah

RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb

frame-scrollup