Zpráva

Projekty v oblasti energetických úspor

V minulém programovacím období realizoval Moravskoslezský kraj 67 projektů energetických úspor, jejichž předmětem bylo převážně zateplení budov v majektu Moravskoslezského kraje, případně rekonstrukce zdroje tepla a úpravy na otopné soustavě. V programovacím období 2014 – 2020 připravuje Moravskoslezský kraj další projekty zateplení budov v oblasti školství, zdravotnictví a sociálních věcí. První projekty budou předloženy do kontinuální výzvy Operačního programu Životní prostředí v roce 2016, realizace projektů by mohly být zahájeny v roce 2017. V souladu s podmínkami operačního programu bude vedle vlastního zateplení vyhodnocena efektivnost dalších opatření na zdrojích tepla případně otopných soustavách jednotlivých budov.

Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově

Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku

Energetické úspory v Gymnáziu v Krnově

Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově

Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě

Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě

Energetické úspory ve SŠ technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích

Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě

Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě

Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace

Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně

Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku II. etapa

Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě II etapa, nepamátkový objekt

Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov

Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava

frame-scrollup