Zpráva

Projekty v oblasti energetických úspor

V minulém programovacím období realizoval Moravskoslezský kraj 67 projektů energetických úspor, jejichž předmětem bylo převážně zateplení budov v majetku Moravskoslezského kraje, případně rekonstrukce zdroje tepla a úpravy na otopné soustavě.

V programovacím období 2014 – 2020 Moravskoslezský kraj připravuje k realizaci další projekty zateplení budov v oblasti školství, zdravotnictví a sociálních věcí. První projekty byly předloženy do kontinuální výzvy Operačního programu Životní prostředí v roce 2016, realizace prvních projektů byly zahájeny v roce 2018. V souladu s podmínkami operačního programu bude vedle vlastního zateplení vyhodnocena efektivnost dalších energetických opatření.

Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny

Energetické úspory Mendelova gymnázia v Opavě

Energetické úspory ve SŠ průmyslové a umělecké v Opavě

Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě

Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově

Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné

Energetické úspory ve Střední škole v Bohumíně

Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku

Energetické úspory v areálu Dětského domova SRDCE a SŠ, ZŠ A MŠ v Karviné

Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty

Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově

Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku

Energetické úspory v Gymnáziu v Krnově

Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově

Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě

Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě

Energetické úspory ve SŠ technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích

Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě

Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě

Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace

Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně

Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku II. etapa

Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě II etapa, nepamátkový objekt

Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov

Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava

frame-scrollup