Zpráva

Projekty v oblasti sociálních věcí

Již v programovém období 2007-2013 byl Moravskoslezský kraj jedním z nejaktivnějších a nejúspěšnějších žadatelů o dotace u projektů v sociální oblasti. V současném programovém období v tomto trendu kraj pokračuje. Kraj realizuje projekty, jejichž cílem je přímá podpora poskytovatelů sociálních služeb a dále pak podpora procesů v sociálních službách. V souvislosti s podporou procesů v sociálních službách realizuje Moravskoslezský kraj projekty zaměřené na podporu komunitní práce, zmapování a podporu dostupné podpory pro osoby s duševním onemocněním, vzdělávání pracovníků v sociálních službách, informační kampaně k náhradní rodinné péči či proces plánování sociálních služeb. V rámci investičních projektů pokračuje proces transformace sociálních služeb s cílem umožnit postiženým lidem život v co nejpřirozenějším prostředí.

Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále

Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK

Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK

Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín

Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji

Odborné sociální poradenství ve Frýdku - Místku

Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK

Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji

Podpora duše II

Podpora komunitní práce v MSK

Podpora komunitní práce v MSK II

Podpora rozvoje rodičovských kompetencí

Podpora služeb sociální prevence 1

Podpora služeb sociální prevence 2

Podpora služeb sociální prevence 3

Podpora služeb sociální prevence 4

Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III

Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK (Plánování IV)

Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním

Podporujeme hrdinství, které není vidět

Podporujeme hrdinství, které není vidět II

Podporujeme hrdinství, které není vidět III

Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále

Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji

Žít normálně

frame-scrollup