Zpráva

Projekty v oblasti sociálních věcí

Již v programovém období 2007-2013 byl Moravskoslezský kraj jedním z nejaktivnějších a nejúspěšnějších žadatelů o dotace u projektů v sociální oblasti. Moravskoslezský kraj má ambici v tomto trendu pokračovat i nadále. Aktuálně kraj připravuje projekty, jejichž cílem bude přímá podpora poskytovatelů sociálních služeb (MSK může na tuto podporu využít až 800 mil. Kč z Operačního programu Zaměstnanost) a dále pak podpora procesů v sociálních službách. V souvislosti s podporou procesů v sociálních službách připravuje Moravskoslezský kraj projekty zaměřené na:

  • podporu komunitní práce,
  • podporu procesu transformace zařízení sociálních služeb,
  • zmapování a podporu dostupné podpory pro osoby s duševním onemocněním,
  • vzdělávání pracovníků v sociálních službách,
  • informační kampaně k náhradní rodinné péči,
  • proces plánování sociálních služeb.

V rámci investičních projektů jsou v lokalitě města Bruntál v současné době v přípravě projekty s cílem vybudování terapeutických dílen, domova pro osoby se zdravotním postižením a chráněného bydlení.

Zároveň je plánováno pořízení několika bytů se záměrem poskytování chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením, a to v lokalitách Opavska, Hlučínska a Frýdlantska.

Projekty realizované v programovém období 2014-2020:

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK

Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále

Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále

Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále

Podpora duše II

Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK

Podpora služeb sociální prevence 3

Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK (Plánování IV)

Podpora komunitní práce v MSK II

Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji

Podporujeme hrdinství, které není vidět II

Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK

Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín

Odborné sociální poradenství ve Frýdku - Místku

Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji

Podpora komunitní práce v MSK

Podpora rozvoje rodičovských kompetencí

Podpora služeb sociální prevence 1

Podpora služeb sociální prevence 2

Podpora služeb sociální prevence 4

Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III

Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním

Podporujeme hrdinství, které není vidět

frame-scrollup