Zpráva

Projekty v oblasti veřejné správy

Moravskoslezský kraj se ve svých projektech zaměřil na prohlubování odborných znalostí svých zaměstnanců a na zvýšení efektivity veřejné správy prostřednictvím implementace prvků řízení kvality. Cílem projektů bylo také posílit kybernetickou bezpečnost a hardwarovou infrastrukturu budováním bezpečných datových úložišť. Díky realizovaným projektům bylo také podporováno strategické řízení KÚ MSK a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu včetně elektronické komunikace s občanem.

Genderově korektní Moravskoslezský kraj

Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj

Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK

Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu

Příměstské tábory pro děti zaměstnanců KÚ MSK

Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti

Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje

Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK

frame-scrollup