Zpráva

Projekty v oblasti zahraniční spolupráce

V rámci rozvoje zahraniční spolupráce prostřednictvím projektů financovaných ze zdrojů EU má Moravskoslezský kraj aktuálně připraveny náměty zaměřené na oblast cestovního ruchu a školství. V odvětví cestovního ruchu jde zejména o společné projekty s Žilinským samosprávným krajem, Opolským vojvodstvím, okresem Glubczyckim, okresem Cieszyńskim, městem Jastrzębie-Zdrój, a obcemi Zebrzydowice a Godów.

Aktuálně jsou připravovány projekty zaměřené na:

  • propagaci území prostřednictvím gastronomie,
  • vytvoření přeshraničních lyžařských běžeckých tras,
  • podporu přeshraniční páteřní sítě cyklotras,
  • podporu technických atraktivit,
  • podporu tradičního kulturního dědictví – folklor a tradice,
  • realizaci marketingových aktivit spojených s propagací a zpřístupněním hradů a zámků,
  • realizaci projektů zaměřených na zvýšení dostupnosti příhraničních oblastí formou rekonstrukce přeshraničních mostů resp. přiléhajících komunikací.

V odvětví školství je realizován partnerský projekt zaměřený na podporu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce prostřednictvím zahrnutí zahraničních stáží do jejich praktické výuky. Projekt je realizován ve spolupráci s partnery z Polska a Francie. Dále se připravuje projekt zaměřený na rozvoj přirozených dovedností žáků v přírodních vědách, který je připravován se všemi kraji po celé Česko - Slovenské hranici.

Regionální poradenské centrum SK-CZ

Cooperation in vocational training for European labour market

frame-scrollup