Zpráva

Projekty v oblasti zahraniční spolupráce

Ve spolupráci se zahraničními partnery se Moravskoslezský kraj zaměřuje na podporu spolupráce institucí zapojených do vzdělávání a odborné přípravy žáků středních odborných škol prostřednictvím zahrnutí zahraničních stáží do jejich praktické výuky. Nezapomíná se také na vzdělávání pedagogů, kteří mohou prostřednictvím projektů na stážích sdílet své zkušenosti a účastnit se metodických a odborných kurzů. Cílem je nastavit fungující a dlouhodobou partnerskou spolupráci mezi vzdělávacími institucemi v partnerských regionech.

Cooperation in vocational training for European labour market

Regionální poradenské centrum SK-CZ

 

frame-scrollup