Zpráva

Projekty v oblasti zdravotnictví

V programovém období 2007 - 2013 se Moravskoslezský kraj zaměřil v odvětví zdravotnictví  zejména na velké investiční akce - stavby zdravotnických objektů  (Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě, Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o., Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, p.o, Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.).

V novém programovém období budou realizovány projekty se zaměřením na deinstitucionalizaci psychiatrické péče a zvýšení kvality návazné péče a to ať již pomocí modernizace oddělení psychiatrie, výstavbou centra duševního zdraví, tak i vybavením psychiatrických ambulancí, modernizací vybavení pro základní obory a další obory návazné péče v nemocnicích zřizovaných Moravskoslezským krajem. Budou také realizovány projekty v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních systémů, a to jak pro Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje, tak pro nemocnice zřizované krajem. Dále budou připravovány a realizovány projekty v oblasti zabezpečení a zajištění výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje proti změnám klimatu a novým rizikům.

Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví se současným zvýšením bezpečí a kvality poskytované péče

Systém pomoci na vyžádání.

Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o.

frame-scrollup