Zpráva

Projekty v oblasti zdravotnictví

V současném programovém období se Moravskoslezský kraj zaměřuje na elektronizaci zdravotnictví a podporu sdílení dat a komunikace mezi poskytovateli zdravotní péče. Nový informační systém přispívá také k rychlejšímu poskytnutí první pomoci prostřednictvím tzv. first responderů. Další projekty se zaměřují na zateplování objektů nemocnic a výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví se současným zvýšením bezpečí a kvality poskytované péče

Systém pomoci na vyžádání.

Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o.

frame-scrollup