Zpráva

Projekty z oblasti dopravy

Silniční projekty

V rámci zlepšení kvality života obyvatel Moravskoslezského kraje byly realizovány projekty v celkové částce cca 5.055 mil. Kč (dotace skoro 3.732 mil. Kč). V rámci těchto projektů zaměřených na zkvalitnění a údržbu silniční sítě v majetku Moravskoslezského kraje bylo mezi jinými např. zrekonstruováno nebo nově vybudováno 104 úseků cest – v celkové délce 417 km (včetně vodorovného a svislého dopravního značení, směrových sloupků, ocelových svodidel), 57 rekonstruovaných mostů, 8 křižovatek + 2 okružní křižovatky, 3 nadjezdy a podjezdy, 9 autobusových zálivů.

Letiště Leoše Janáčka Ostrava

V rámci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, které administroval odbor evropských projektů, bylo proinvestováno 1.037 mil. Kč (dotace činila 785 mil. Kč). Za tyto prostředky bylo letiště rozšířeno a modernizováno. Finanční prostředky šly na úpravu a rozšíření pojezdové a odbavovací plochy, osvětlovací a navigační techniku, doprovodnou infrastrukturu (spojovací krček mezi novým vlakovým terminálem a letištní odbavovací halou), na zvýšení bezpečnosti - na letišti bude do konce roku vybudováno integrované výjezdové centrum záchranných složek (Hasičské záchranné služby LO, a.s. a Zdravotnické záchranné služby MSK). Ke zvýšní kvality a kapacity odbavení cestujících a letadel byly pořízeny stroje a vybavení. V rámci projektu kolejového napojení letiště bylo vybudováno 2,9 km nové železniční tratě a zastřešený objekt přestupního terminálu.

frame-scrollup