Zpráva

Projekty z oblasti energetických úspor

Moravskoslezký kraj se v končícím programovém období zaměřil na snížení energetické náročnosti budov, které jsou v jeho majetku. Při realizaci úsporných opatření v této oblasti proinvestoval kraj u projektů administrovaných odborem evropských projektů 1.357 mil. Kč (podíl dotace 623 mil. Kč). Investované prostředky se promítly do zateplení nemocnic, škol a školských zařízení Moravskoslezského kraje. Celkem bylo zatepleno 443.000 m² opláštění budov.

frame-scrollup