Zpráva

Projekty z oblasti regionálního rozvoje

V oblasti regionálního rozvoje se Moravskoslezský kraj zaměřil zejména na rozvoj spolupráce s přeshraničními partnerskými regiony a dále pak na podporu systémových nástrojů ke zvýšení zaměstnanosti. Na tyto účely investoval kraj skoro 21 mil. Kč (podíl dotace 19,5 mil Kč).

Projekty realizované se Slezským vojvodstvím, Opolským vojvodstvím a Žilinským samosprávným krajem napomohly zintenzivnit spolupráci s těmito regiony, v rámci projektů docházelo k pravidelným schůzkám pracovních skupin, a to zejména v těchto oblastech spolupráce: hospodářská spolupráce, životní prostředí, cestovní ruch a doprava. Mezi důležité výstupy těchto projektů patří bezpochyby zpracované strategie spolupráce regionů v uvedených oblastech. Významným výsledkem přeshraniční spolupráce bylo založení Evropského seskupení územní spolupráce TRITIA, samostatného právního subjektu zastřešujícího spolupráci všech čtyř přeshraničních partnerských regionů.

Moravskoslezský kraj se spolu s partnery z Opolského vojvodství zaměřil také na podporu spolupráce v podnikatelském sektoru. V rámci projektu byl vytvořen web www.biznetwork.eu, který informuje nejen o realizovaných aktivitách projektu, ale také o novinkách a zajímavostech z podnikatelského prostředí na česko-polské hranici.

Podpora systémových nástrojů ke zvýšení zaměstnanosti spočívala jednak v transferu příkladů dobré praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti (aktivity spojené se založením tzv. Moravskoslezského paktu zaměstnanosti) a dále pak v pilotním ověření systému pravidelných individuálních konzultací a poradenství k pracovním místům pro cílovou skupinu nezaměstnaných absolventů a žáků posledních ročníků SŠ technického zaměření v Moravskoslezském kraji. Díky projektu „Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti“ došlo k vytvoření 30 nových pracovních míst a ke zprostředkování práce na 30 volných pracovních pozic v technických a řemeslných profesí.

frame-scrollup