Zpráva

Projekty z oblasti zahraniční spolupráce

Moravskoslezský kraj realizoval v období 2007 – 2013 projekty zahraniční spolupráce se svými přeshraničními partnery ze Slovenské a Polské republiky. Celkem na těchto projektech proinvestoval 175 mil. Kč (podíl dotace 154 mil. Kč), z toho investiční projekty byly zaměřené na přeshraniční dopravní infrastrukturu za 166 mil. Kč (dotace 147 mil Kč) a neinvestiční projekty za 9 mil. Kč (dotace 7 mil. Kč). Neinvestiční projekty realizované se Slezským vojvodstvím, Opolským vojvodstvím a Žilinským samosprávným krajem napomohly zintenzivnit spolupráci s těmito regiony. V rámci projektů docházelo k pravidelným schůzkám pracovních skupin, a to zejména v těchto oblastech spolupráce: hospodářská spolupráce, životní prostředí, cestovní ruch a doprava. Mezi důležité výstupy realizovaných projektů patří bezpochyby zpracované strategie spolupráce regionů ve výše uvedených oblastech.

Významným výsledkem přeshraniční spolupráce bylo založení Evropského seskupení územní spolupráce TRITIA, samostatného právního subjektu zastřešujícího spolupráci všech čtyř přeshraničních partnerských regionů.

Moravskoslezský kraj se spolu s partnery z Opolského vojvodství zaměřil také na podporu spolupráce v podnikatelském sektoru. V rámci projektu byl vytvořen web www.biznetwork.eu, který informuje nejen o realizovaných aktivitách projektu, ale také o novinkách a zajímavostech z podnikatelského prostředí na česko-polské hranici.

frame-scrollup