Zpráva

Projekty z oblasti zdravotnictví

V tomto odvětví byly evropské dotace čerpány na zlepšení přístrojového vybavení krajských nemocnic, rekonstrukce a zateplení budov zdravotnických zařízení a i na vybudování scházejících odborných lékařských pavilónů krajských nemocnic. V programovém období 2007 - 2013 bylo v odvětví zdravotnictví realizovány projekty za cca 1.612 mil. Kč celkových výdajů. Na této částce se podílel kraj cca 459 mil. Kč a dotace činila cca 1.153 mil. Kč.

Finanční podpora směřovala do ekologizace zdravotnických zařízení Moravskoslezského kraje - celkem 364 mil. Kč (dotace 95 mil. Kč) - zatepleno 32 objektů - 77.000 m² opláštění budov, nakoupily se zdravotnické přístroje - např. magnetická rezonance (cca 31 mil. Kč), kamera SPECT-CT (18 mil. Kč), Multi Diagnost Eleva FD (17 mil. Kč), CT zařízení (13 mil. Kč), RTG mamografický přístroj Mammomat Inspiration (11 mil. Kč), bylo pořízeno 45 nových sanitních vozidel (142 mil. Kč), bylo pořízeno 1.010 nových polohovatelných nemocničních lůžek včetně matrací, byl pořízen Komplexní informační systém pro operační sály a centrální sterilizace (15 mil. Kč) a Systém pro výměnu informací ve zdravotnických zařízeních (16 mil. Kč), atd.

frame-scrollup